Adaptogeenit

TERVETULOA AYURVEDAN PARIIN

Ayurveda tarkoittaa elämän tiedettä (ayus = elämä, veda = tieto). Ayurveda ei ole dogmi: objektiivisella tasolla se on maailman pisimpään harjoitettu tieteellinen metodi. Subjektiivisella tasolla ayurvedassa on kyse ikiaikaisista periaatteista, sekä kokemusperäisestä totuudentuntemisesta, ’näkemista’ (Darshana), jonka syvyys johtuu yksilön henkilökohtaisesta tietoisuudesta ja elämänkokemuksesta.

Jokaisella ihmisillä on tasavertainen mahdollisuus kokeilla ayurvedan periaatteiden paikkaansapitävyyttä käytännössä. Ayurvedan mukaan aineellisessa maailmankaikkeudessa vaikuttavat muun muassa tietoisuus, kolme gunaa ja 20 ominaislaatua, sekä viisi elementtiä. Tarkasteltiinpa sitten avaruustutkimusta, taiteita, biokemiaa, ruuanlaittoa tai filosofiaa, niin ayurvedan perusperiaatteet pätevät kaikkialla yhtälailla.

Elämme myös subjektiivisessa todellisuudessa, ja mm. tämän takia ayurvedinen suhtautumistapa terveyteen ja epätasapainotilaan on merkittävästi erilainen kuin länsimaisen lääketieteen objektiivisuutta korostava näkökulma.


Adaptogeenit.com ei edusta puhtaasti klassista ayurvedaa, vaikka useimmissa sivuston artikkeleissa nojataan vahvasti laadukkaisiin oppikirjoihin. Sivusto edustaa ennemminkin modernia ayurvedaa. Inspiraationa on toiminut mm. kiinalainen lääketiede, ayurvedinen lääketiede, tiibetiläinen lääketiede, funktionaalinen lääketiede, ja biohakkerointi. Monissa artikkeleissa on myös vertaisarvioituja tutkimuksia lähdetietoina, vaikka minulla ei olekaan akateemisen tiedemiehen koulutustaustaa.


- Fytonomi (Provita), Ayurveda Life Coach (Suomen Ayurveda Instituutti) Sami Nuora


“Minun aineellinen luontoni (prakriti)
jakautuu näihin kahdeksaan osaan:
maa, vesi, tuli, ilma,
avaruus, mieli, äly ja itsetietoisuus.”
- Bhagavadgita 7:4

Ayurveda

Haastateltavana Ossi Viljakainen, joka kertoo ayurvedan synnystä.

Ayurveda-terveyskonsultti Ossi Viljakainen

Ossi on opiskellut Ayurvedaa v. 2003 alkaen Intian johtavien Ayurveda-lääkäreiden johdolla. Perusopintonsa hän on suorittanut Intiassa vuoden lääkärinä palkitun ja kansainvälisesti arvostetun Dr. Partap Chauhanin johtamassa Jiva Instituutissa, sekä v. 2006-2012 Chakrapani Ayurveda Instituutissa Prof. Dr. Rajesh Kotechan ohjaamana. Lisäksi hän on opiskellut Suomessa tunnetun Dr. Akhilesh Sharman henkilökohtaisena oppilaana perinteisen Ayurvedisen mestari-oppilas -tradition mukaisesti. Ossi on myös Suomen Ayurvedainstituutin pääopettaja. Hän johdattaa meidät seuraavassa haastattelussa ihmiskunnan alkuperäisen lääketieteen maailmaan.

Ossi Viljakainen

Milloin ayurveda on syntynyt?

Ayurveda on peräisin muinaisen Intian alueelta, jossa se on saanut alkunsa yli 12.000 vuotta sitten Indusjokilaakson sivilisaatiosta ja veedisestä kulttuurista. Se on kehittynyt käytännön kokemuksesta, filosofisesta- ja henkisestä oivalluksesta ja sen pohja on luomakunnan ymmärtämisessä. Ayurvedinen tieto on runoiltu säkeiksi n. 5000 v. sitten, siirtynyt suullisena perimätietona jälkipolville, kunnes se on kirjoitettu talteen n. 2500 v. sitten kirjoitustaidon keksimisen myötä.

Ayurveda on mainittu ensimmäisen kerran n. 7400 vuotta sitten syntyneessä Atharva-veda -tekstissä, joka puolestaan on yksi neljästä vedasta, ihmiskunnan ensimmäisistä kirjoista. Ayurveda on Atharva-vedan upa-veda, eli siitä polveutuva ja sitä täydentävä osa. 

Ayurvedan terveysviisaus on niin yksinkertaista ja kokonaisvaltaista, että se tuntuu lähes uskomattomalta. Sanotaan että ayurvedinen tieto ei ole aivan tavanomaisen ihmismielen tuottama, vaan enemmänkin valaistuneen tietoisuuden oivaltama.

Ayurvedan kehityksessä Rishit, eli viisaat tietäjät, ovat olleet keskeisessä asemassa – sekä kehittäen ayurvedan pohjana olevaa filosofiaa, tutkien yrttejä, että kehittäen hoitomuotoja ja reseptejä. Ayurvedinen tieto on pitkälti peräisin vuorien ja metsien ashrameista, eli metsä- ja luolaluostareista, sekä vuorilla elävien ja siellä meditoivien askeetikkojen erakkomajoista. Tietoa on ylläpidetty ja viety eteenpäin ns. gurukula -järjestelmän kautta.

                                               Ayurvedan kehityksessä Rishit, eli valaistuneet mestarit ovat olleet keskeisessä asemassa.

                                              Ayurvedan kehityksessä Rishit, eli valaistuneet mestarit ovat olleet keskeisessä asemassa.

Syntynsä jälkeen Ayurvedan menetelmä on täydellistynyt tuhansien vuosien aikana. Se on kokonaisvaltainen. Ayurvediset valmisteet sopivat kaikille vauvasta vaariin, eivätkä tuota toksisia sivuvaikutuksia.

Onko ayurveda järjestelmällinen? Mistä ayurvedan tiedot ovat peräisin?

Ayurveda on kauttaaltaan looginen ja systemaattinen. Ayurvedan syvin alkuperä on hyvin kaukana historiassa ja siitä on jäljellä kertomuksia, tarinoita ja mytologista tietoa. Sen tiedot ovat syntyneet erittäin tarkasta ihmiskehon ja sen toimintojen yksityiskohtaisesta ja pitkäjänteisestä havainnoinnista, sekä Intiassa vuosituhansia jatkuneesta kansanlääkinnän ja yrttiparantamisen traditiosta, sekä lukemattomien parantajien ja mestarilääkäreiden kokemuksista. Ayurvedan kokonaisvaltainen teoria, filosofia ja sen syvällinen terveysviisaus eivät ole vain normaalin ihmismielen spekuloima hypoteesi, vaan se on toiminut erinomaisesti nykyisessä muodossaan jo hyvin hyvin kauan. Kerrotaan, että Ayurveda on muinaisten heränneiden Rishien, eli ns. mestaritietäjien meditaatiossa ja suoran kokemuksen kautta oivaltamaa, eli suoraan kosmoksesta peräisin olevaa ikuista tietoa.

Ossin Ayurveda- kirjoja kuvassa yllä:

 • Sushruta Samhita (सुश्रुतसंहिता), Acarya Sushruta, n. 600 eaa. Sanskrit text with English translation by Prof. Dr. G. D. Singhal & Colleagues, Chaukhamba Sanskrit Pratishthan, Delhi
 • Charaka Samhitā (चरक संहिता),  Acarya Charaka, n. 900 eaa. - 700 eaa. Sanskrit text with English translation, 7 volume set, Sanskrit text with english translation by Dr. R. K. Sharma & Dr. Bhagwan Dash,  Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi.
 • Yoga Ratnakara, (योग रत्नाकर), tekijä tuntematon, n. 1800 jaa. Sanskrit text with English translation, 2 volume set, by Dr. Madham Shetty Suresh Babu, Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi.

Ayurveda on siis ikivanha tieteellinen menetelmä. Millaisia etuja sillä on suhteessa noin 100-vuotiaaseen länsimaiseen lääketieteeseen?

 Ayurveda ei keskity oireiden hoitoon, vaan sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden kehittämiseen ja henkiseen kasvuun.

Ayurveda ei keskity oireiden hoitoon, vaan sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden kehittämiseen ja henkiseen kasvuun.

Ayurvedan ensisijaisena tarkoituksena on terveyden edistäminen ja pitkän, sisältörikkaan eliniän takaaminen kaikille ihmisille, eikä se ainoastaan rajoitu terveyden ja pitkän iän takaamiseen, vaan luo myös pohjan ihmisen henkiselle kasvulle. Moderni lääketiede on keskittynyt sairauksien diagnosointiin ja niiden oireiden lievittämiseen kemiallisin lääkkein ja kirurgisin toimenpitein. Ayurveda puolestaan on monta askelta edellä, tai oikesataan, vuosisatoja aikaansa edellä, koska se keskittyy havainnoimaan ihmiskehossa ilmeneviä epätasapainon tiloja jo paljon ennen kuin ne syvenevät sairauksiksi.

Tämän vuoksi Ayurvedan sisältämien terveysoppien, ruokavalio-ohjeiden ja elämäntapasuositusten avulla pystytään tehokkaasti ennaltaehkäisemään monia sairauksia, sekä parantamaan pysyvästi monia kroonisia sairauksia hyvin yksinkertaisin ja pienin ihmisen elämäntapaan ja ruokavalioon tehtävin muutoksin.

Mitä ayurveda opettaa ruokien energeettisistä ominaisuuksista?

Ensisijaisesti ruuat voidaan jakaa kuumentaviin, neutraaleihin ja viilentäviin. Lisäksi niilä on ns. doshiset vaikutukset, jotka perustuvat tietoon siitä, mitä elementtejä kukin ruoka pitää sisällään, eli mistä se koostuu, ja sitä kautta, kuinka se vaikuttaa kehossa. Lisäksi ruuilla on ruuansulatuksen jälkeinen vaikutus, sekä joitain lääkitseviä erityisominaisuuksia. Näistä kaikista on ayurvedassa laajat tiedot. Tietyt asiat ovat pääteltävissä ruuan maun ja fyysisten ominaisuuksien perusteella, mutta tietyt vaikutukset on selvitettävissä vain kliinisin tutkimuksin ja hyvin tarkoin, kehon reaktioiden syvään tarkkailuun perustuvin havainnoin.

Esimerkiksi mustikat ovat viilentäviä, samoin maito. Jos talvella syö mustikkamaitoa ja menee ulos pakkaseen tulee hyvin nopeasti kylmä. Jo pelkästä mustikkamaidon juomisesta voi vilustua.

Jos sen sijaan syö vaikkapa lämmintä, hunajalla makeutettua, kanellilla ja neilikalla maustettua mustaherukkakiisseliä, vaikutus on hyvin erilainen: mustaherukka, hunaja, kaneli ja neilikka ovat lämmittäviä. Ne ehkäisevät vilustumista, tai mikäli jo ollaan vilustuttu ne auttavat nopeasti lämmittämään kehoa ja torjumaan alkamassa olevan nuhan, mikäli niitä nautitaan riittävän ajoissa.

Mitä ruokien maut ja koostumukset kertovat niiden lääkinnällisistä ominaisuuksista?

Ayurveda tunnistaa kuusi perusmakua: Makea, suolainen, hapan, tulinen, karvas ja kutistava. Näistä viisi ensimmäistä lienevät kaikille tuttuja, ja tuo kuudes, kutistava maku tarkoittaa sitä kuivaa ja karheaa makua, joka on tyypillistä esimerkiksi keitetyille herneille ja pavuille, jauhoisille perunoille, jauhoisille omenoille, ja kuivaksi paistetulle sianlihalle. Kutistava on siis se kuiva ja jauhoinen maku.

 • Makeat maut ravitsevat, antavat energiaa ja kosteuttavat kehoa. Ne auttavat poistamaan kuivuutta.
 • Suolainen maku sitoo kehoon nestettä, ja samalla tavoin auttaa poistamaan kuivuutta. Suolainen lisäksi terävöittää mielen ja parantaa mielen selkeyttä ja ajattelukykyä.
 • Hapan maku edistää ruuansulatusta, sekä virkistää ja raikastaa mieltä.
 • Tulinen maku parantaa ruuansulatusta, ja termogeenisten vaikutustensa ansiosta poistaa liikaa nestettä kehosta, ja edistää rasvan polttoa.
 • Karvas maku kuivattaa pois liikaa nestettä ja edistää aineenvaihduntatuotteiden ja kuona-aineiden poistumista kehosta, sekä auttaa alentamaan painoa.
 • Kutistava maku kuivattaa, mutta myös auttaa rakentamaan kudoksia, erityisesti lihasta ja luustoa.

Jo pelkästään maun perusteella voidaan tehdä moninaisia päätelmiä substanssin mahdollisisista vaikutuksista kehossa. Pelkkä maun analysointi ei kuitenkaan yksin riitä, vaan sen lisäksi tulee tuntea onko substanssi:

 • lämmittävä
 • neutraali
 • viilentävä

Lisäksi on olemassa substanssin ruuansulatuksen jälkeinen vaikutus, sekä muita ominaisuusksia ja lääkinnällisiä vaikutuksia. Vasta näiden kaikkien tekijöiden tuntemuksen myötä voidaan tietää substanssin kokonaisvaltainen vaikutus ihmiskehossa.

Mitä ovat rasayanat?

Rasayana Tantra

Ayurvedisessä lääketieteessä rasayanoille on omistettu aivan oma lukunsa, nimeltään Rasayana Tantra. Se käsittelee rasayana-hoitoa kokonaisuutena, sisältäen käytettävät substanssit, ruokavalion, hoitomenetelmät ja rasayana-hoidossa käytettävät terapiat. Rasayana-yritit, mineraalit ja ruoka-aineet auttavat kehon kudosten uudelleenrakentamisessa ja koko kehon uudistamisessa. Ne auttavat saavuttamaan pitkän iän, sekä elämään sen terveenä, vitaalina ja energisenä. 


Itse termi rasayana viittaa ravitsemiseen ja ravintoon. Termi "rasa" tarkoittaa nestettä tai liuosta, ja sana "ayana" tarkoittaa menemistä ja imeytymistä.

 • Rasayana tarkoittaa substanssia, joka imeytyy, voimaannuttaa, elvyttää ja vitalisoi.

Rasayana-yrtit ja -valmisteet toimivat ensisijaisesti ravitsemusdynamiikan tasolla. Ne uudistavat ja vitalisoivat sekä kehon että psyyken. Rasayanat ovatkin huikea keino psykosomaattisen terveyden ylläpitämiseksi. Rasayana-hoito on myös vastaus ennenaikaiseen ikääntymiseen, koska rasayana-yrttien ja -valmisteiden käyttö ehkäisee ennenaikasta vanhenemista, hidastaa normaalia vanhenemisprosessia ja auttaa pitämään kehon ja mielen nuorena pidemmän aikaa.

Voisitko mainita muutamia rasayanoja ja kertoa niiden vaikutuksista?

On olemassa sekä rasayana-yrttejä, että rasayana-valmisteita. Tunnetuimpia rasayana-yrttejä ovat esimerkiksi kaksi akvaarioharrastajille tuttua kasvia: Pikkurasvalehti, joka superfoodien maailmassa tunnetaan nimellä brahmi ja myös toinen akvaariokasvi, intian pennilehti- Ayurvediselta nimeltään se on mandukaparni ja länsimaissa se usein tunnetaan usein nimellä gotu kola.

Näiden ohella on lukuisia muita, kuten monipuolisesti tasapainottava, kehoa emäksisöivä ja antioksidanttinen intian karviainen eli amla – ayurvediseltä nimeltään amalaki (Emblica officinalis); monelle stressin lievittäjänä tuttu ashwagandha eli rohtokoisio (Withania somnifera); makea ja monipuolisesti tasapainottava lakritsijuuri; mieltä rauhoittava ja muistia parantava shankhapushpi (Convolvulus pluricaulis); tehokkaana immunomodulaattorina tunnettu guduchi eli giloe (Tinospora cordifolia).

Tärkeitä rasayanoja ovat myös ruuansulatusta parantava ja kognitiivisia toimintoja edistävä pitkä pippuri eli pippali (Piper longum); mielen täyttymystä edistävä ja masennusta poistava jyothishmati (Celastrus panniculata); Indonesiasta Jaavan saarelta alun perin kotoisin oleva vahvistava ja voimistava vahakurpitsa, eli kushmanda (Benincasa hispida); myös monille suomalaisille tuttu rauhoittava kalamus eli kalmojuuri, joka ayurvedassa tunnetaan nimeltään vacha (Acorus calamus); sekä rauhoitttava ja unta edistävä intian valeriaana eli jatamamsi (Nardostachys jatamamsi).

Shilajit on adaptogeeni, kivestä tihkuva luonnon mineraalipiki.

On myös monia mineraaleja, joilla on rasayana-ominaisuuksia. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat: Shialjit, eli tietyiltä himalajan vuoriston alueilta kivestä tihkuva luonnon mineraalipiki, praval, eli punakoralli, kukkutantwak bhasma, eli tuhkattu kananmunan kuori, vanslochana, eli bambun sisäpinnalta saatava bambu manna. Nämä ovat ovat rasayanoja erityisesti tuki- ja liikuntaelimille, sisältäen tärkeitä ja monipuolisia kalsiumyhdisteitä luuston, nivelten ja lihasten rakentamiseen.

Ayurveda sisältää näiden ohella lukemattomia rasayana-almisteita, joista tunnetuimpia ovat varmasti seuraavat:

 • Chyawanprash -tahna
 • Amalaki Rasayana tabletti
 • Brahma Rasayana -tahna
 • Rasayan Prash -juoma

Näiden lisäksi lukemattomia muita yrtti-hedelmätahnoja, juomia, tabletteja, jauheita ja muita kehoa vitalisoivia, vahvistavia ja elvyttäviä valmisteita.


Luettelo tunnetuimmista rasayanoista:

 • Bala (Sida-cordifolia), Nagbala, Kashmari (Gmelina arborea), ghee eli kirkastettu voi, maito, sekä Ashwagandha (Withania somnifera) - toimivat lisäravinteina ja ovat hyväksi lisäämään kehon kudosten ja elinten vahvuutta voimistavan (balya) ominaisuutensa ansiosta.
 • Pitkä pippuri, eli Pippali (Piper longum) - toimii tehokkaana rasayanana hengitysteille.
 • Valkosipuli, ayurvediseltä nimeltään Lasuna (Allium sativum) – toimii tehokkaana rasayanana edistämään kehon rasvakudoksen hyvinvointia.
 • Haritaki (Terminalia chebula) ja Triphala - toimivat ruuansulatusta edistävinä rasayanaoina; ne edistävät aineenvaihduntatuotteiden poistumista kehon kaikista kudoksista, elimistä ja erityisesti ruuansulatuskanavasta.
 • Brahmi (Bacopa monnieri), Vacha (Acorus calamus), Shankhapushpi (Evolvulus alsinoides), Mandukaparni (Centella asiatica) - ovat mielen rasayanoja (medhya rasayana) auttaen parantamaan muistia ja edistämään älykkyyttä.
 • Guggulu (Commiphora mukul) ja Vidanga (Embelia ribes) - tukevat kuona-aineiden (āma) poistumista.
 • Amalaki (Emblica officinalis), Yashtimadhu (Glycerrhiza glabra) ja Guduchi (Tinospora cordifolia) - ovat vayasthapaka rasayanoja, eli adaptogeenisia toonikkeja. Ne hidastavat katabolista prosessia ja siten lykkäävät ikääntymistä.
 • Bhallataka (Semicarpus anacardium) - on immuniteettia edistävä kasvi, jota käytetään ensisijaisesti naimittika rasayanana, erityisesti vaivoissa kuten nivelreumassa ja tietyissä syövän asteissa ja -tyypeissä.
 • Punarnava (Boerrhavia diffusa) - edistää munuaisten toimintaa ja parantaa nefronien, eli munuaisten toiminnallisten ysiköiden uudistumiskykyä.
 • Shatavari (Asparagus racemosus) - on erityisesti naisen keholle ja -elimille toimiva elvyttäjä ja virkistäjä, sekä erityisesti sukusoluja suojaava sukra dhatu rasayana. Se on hydöyllinen hedelmättömyyteen, vähentyneeseen seksuaaliseen haluun, vaihdevuosivaivoihin ja valkovuotoon. Lisäksi shatavari edistää tehokkaasti rintamaidon eritystä imettävillä äideillä.
 • Punakoralli, eli pravala (Corralium rubrum), kukkutandatwak bhasma (tuhkattu kananmunan kuori) ja Vanshalochana (bambu manna) – ovat rasayanoja luu- ja lihaskudokselle (asthi & mamsa dhatu rasayana), jotka antavat keholle luun ja lihaksen rakentamiselle tärkeitä kalsiumyhdisteitä.
 • Samettipapu, eli kapikachhu (Mucuna pruriens) ja Ashwagandha eli rohtokoisio (Withania somnifera) - edistävät hermokudoksen normaalia toimintaa, toimivat palauttavina rohtoina vanhuuden seniliteetissä ja ovat tehokkaita parantavia rohtoja impotenssiin.
 • Kulta, eli ayurvediselta nimeltään svarna, ja timantti, ayurvediseltä nimeltään hiraka - lisäävät tehokkaasti kehon vitaalinestettä, eli ojasta, joka muodostaa pohjan kehon vastustuskyvylle.
 • Vardhaman pippali rasayana on yksi tärkeimmistä rasayana-hoidoista, jota suositellaan hengitysteille (pranvaha shrotas)
 • Chyawanprash on ikivanha, muinainen  ja silti kaikkein suosituin antioksidanttinen ja elvyttävä Ayurvedinen rasayana-valmiste.

Henkilö on terve niin kauan, kuin doshat (Vata, Pitta, Kapha) ovat tasapainossa, kun taas näiden epätasapaino aiheuttaa sairauden.

"Rogaṣṭu doṣa vaiśamyā, doṣa samyām arogatā"
–Ashtanga Hridayam, Su. 1.19

Kiitos Ossi haastattelusta! 


Linkkejä

Yksilön itsehoidon tueksi tarkoitetetut ohjeet eivät korvaa lääkärin tai terveydenhoidon ammattilaisen antamia ohjeistuksia, eikä olemassaolevaa lääkitystä pidä jättää pois. Luonnon vaikuttavien aineiden käyttö on jokaiselle kuluttajalle omaehtoista ja jokainen on vastuussa käytännön järjen käytöstä itsehoidossaan.