elontieto.com

Minun parhaani on aavistus ja mielikuvitus - Eino Leino

Niin ylhäällä kuin alhalla, niin pienessä kuin suuressa, niin sisällä kuin ulkona.

Väen viisausperinne on elpymässä. Ilmarinen, Väinämöinen ja Pohjolan Emäntä ovat palamaassa Tietoisuuteemme. Kaipaamme kovin jo kauan sitten kadotettuja voimasanojamme, sekä yhteyttä juuriimme, esivanhempiimme ja Metsän väkeen. Traditiomme ytimessä on uskontotutkijoita jo kauan askarruttanut käsite väestä. Voiko intialainen viisausperinne ja terveysfilosofia ayurveda, astrologia, myyttitutkimus tai salatieteet auttaa meitä ymmärtämään mitä on yhdeksän väen symboliikka?

Oppi luonnon tasapainosta, luonnonelementistä ja väen filosofiasta ovat suomalaisten tietäjien kuvauksia elämän perustotuuksista, jotka ilmenevät spiraalimaisesti eri tasoilla, mikro- ja makrokosmoksessa.

Elontieto on taiteellinen, monistinen, uuspakanallinen, shamanistinen ja terveysopillinen näkökulma itämerensuomalaiseen viisausperinteeseen.

Elontiedon tärkein päämäärä on suomalaisen kulttuurin terveen kansallishengen kehittäminen, viisausperinteen elvyttäminen, sekä luonnon suojeleminen.

Tervetuloa tutkimusmatkalle Elontiedon pariin, etsimään juuri sinun omaa täyttä potentiaaliasi! Tule mukaan Elontieto facebook- ryhmään.

Lue lisää:

- ayurveda -
- muinaissuomalaiset -
- viikinkiaika -

Ayurveda

Elontieto

Elämä

elo = elämä, elämänmeno

tieto = tie, tuntea/osata tie, tieto, osaaminen, taito, yhtenäinen, järjestelmällinen tietojen kokonaisuus sekä tietojen järjestelmällinen tavoittelu

ayus = elämä

veda = tieto/tiede

Ayurveda pähkinänkuoressa

Āyurveda muodostuu kahdesta sanskritin kielen sanasta ayus = elämä ja veda = tieto/tiede. Ayurveda tarkoittaa siis elämän tai elämisen tiedettä tai tietoa. Ayurvedan mukaan elämän tarkoitus on saavuttaa fyysinen, psyykkinen ja henkinen onnellisuus ja täyttymys. Ayurveda on kokonainen maailmankuva, eli henkis- psyykkis- fyysinen näkökulma, jonka omaksuminen auttaa ihmistä eheytymään ja ottamaan elämässään käytäntöön monia erilaisia parantavia elementtejä.

Ayurveda on yksilöllinen, kokonaisvaltainen terveysfilosofia ja elämäntaito-oppi, sekä joogan sisartieto. Se on alunperin kehitetty muinaisessa Intiassa, mutta sen perusperiaatteet ovat ajattomat ja sopivat hyvin myös nyky-Suomeen. Ayurvedisen ravitsemus- ja lääketiedon keskeisiä käsitteitä on mm. prana, tridosha (vata, pitta ja kapha eli tuuli, tuli ja vesi) jonka länsimainen vastaavuus on oppi ihmisen fysiologiasta. Ayurvedassa puhutaan myös prakritista (suom. luonto), keho/mielityypistä, jonka länsimainen vastaavuus on genotyyppi, eli vanhemmilta saatu geeniperimä. (1) Ayurveda antaa yksilöllisiä suosituksia ruokavaliosta, yrttilääkinnästä, elämäntavoista, ja se sisältää viisaita näkökulmia ihmiselämästä, sekä syvällistä filosofiaa koko elämän tarkoituksesta. Myös Suomessa käytettäviä tavanomaisia ruoka-aineita, reseptejä ja yrttejä voidaan käyttää ayurvedisesti.

 • Tulevaisuuden ruokatrendit 2019- raportin mukaan ruokaintoilijat innostuvat tänä vuonna ayurvedasta, ikivanhasta intialaisesta terveysfilosofiasta. 

 • Ayurveda on osa Intian kansallisperintöä, jota varten on Intiassa oma ministeriö, Ministry of Ayush. (21)

 • WHO:n raportissa vuonna 2011 todetaan, että ayurvedan merkitys olisi tarpeen tunnustaa maailmanlaajuisesti. (20)

Viisi elementtiä

Ayurvedisen terveysfilosofian perusteoriat, kuten viisi elementtiä (tila, tuuli, tuli, vesi ja maa), on hiottu tuhansien vuosien aikana nykymuotoonsa, ja ne ovat myös pysyneet muuttumattomina jo tuhansia vuosia. Ne ovat kuvauksia luonnonvoimista ja niiden vuorovaikutussuhteista. Välimeren alueella antiikin ajan tieteessä osittain vastaava oppi oli puolestaan neljä elementtiä (ilma, tuli, vesi ja maa), joihin pohjautuvat näkemykset vaikuttivat jonkin verran myös Suomessa. Näitä periaatteita on tulkittu hukan eri tavoin monissa eri kulttuureissa eri aikoina. Viiden elementin toiminta voidaan nähdä sekä solujen ja molekyylien tasolla, ihmisen fysiologiassa ja elämänkaaressa, ihmisten elinympäristössä, kuten myös vuodenaikojen ja vuorokauden aikojen vaihtelussa. Ayurvedan viiden elementin vuorovaikutussuhteet ovat osuva kuvaus luonnon toiminnasta, riippumatta siitä missä kulttuurikontekstissa niitä käytetään. Esimerkiksi modernin lääketieteen löytöjä sovelletaan ayurvedan periaatteiden pohjalta, samalla kun ayurvedan lääketietoa ja sairausoppia kehitetään. Toisaalta myös moderni lääketiede tekee jatkuvasti uusia löytöjä, jotka on tunnettu ayurvedassa jo tuhansia vuosia.

Tutkimuksia ayurvedisista hoidoista

Ayurvedisista hoidoista on saatu lupaavaa alustavaa tutkimusnäyttöä mm. fibromyalgian (4), diabeteksen (5), hyperlipidemian (6,7), kilpirauhasen vajaatoiminnan (8), aneminan (9), dyspepsian (10), akuutin hepatiitin (11), acne vulgariksen (12), ylipainon (13), reumatoidi artriitin (15,16,17) sekä burn outin hoidossa (18).

Muun muassa joogan, meditaation, sekä ayurvedassa käytettyjen kurkumajuuren, ashwagandhajuuren ja monien muidenkin yrttien terveysvaikutuksia on jo jonkin verran tutkittu. Ayuredassa keskeisen hoitokeinon Dinacharyan eli vuorokausirytmin ja siihen liittyvien biologisten kellojen merkitys terveydelle on myös länsimaisten tutkijoiden kiinnostuksen kohteena. Vuonna 2017 lääketieteen Nobel annettiin nimenomaa biologisiin rytmeihin liittyvistä tutkimuksista. On arvioitu että ayurveda toisi säästöjä terveydenhoidon kustannuksiin ennaltaehkäisevänä hoitona, ja pyrkimyksenä on myös integroida se ainakin joiltakin osin näyttöön perustuviin hoitoihin (22, 23).

Mitä ayurveda on?

Ayurveda on osa Veedistä perinnettä. Veedojen arvellaan yleensä olevan peräisin muinaisen Intian alueelta, jopa 12.000 vuoden takaa Indusjokilaakson sivilisaatiosta ja Veedisestä kulttuurista (19). Joidenkin tutkijoiden mukaan Veeda voi olla vielä huomattavasti nykyisiä arvioita vanhempaa perua (3B). Veeda on joka tapauksessa vanhin säilynyt ja elävä Indoeurooppalainen perinne, jonka tutkimuksen pohjalla on neljä kirjoitettua esitystä:

 • Rigveda, Yajurveda, Samaveda ja Atharvaveda

Veedat sisältävät mm. luomakuntaa ja elämää kuvailevaa hyvin hienostunutta metafysiikkaa. Ennen ylöskirjoittamista Veedat säilytettiin ihmisten mielissä ja siirrettiin runonlaulantana opettajilta oppilaille tuhansien vuosien ajan. Intiassa elää edelleen ihmisiä, jotka osaavat muinaisia muistitekniikoita, joiden avulla he muistavat täydellisesti vaikkapa vanhimman Veedan Rigvedan 1,028 hymniä, eli 10,600 säettä (3B).

Ayurveda on Atharva Vedan upa-veda, eli siitä polveutuva ja sitä täydentävä osa. Joidenkin arvioiden mukaan Ayurvedinen tieto on tehty ruonomittaan n. 5000 v. sitten ja siirtynyt suullisena perimätietona jälkipolville, kunnes se on kirjoitettu ylös n. 2500 v. sitten (19). Ayurvedan kolme tärkeintä teosta ovat

 • Charaka Samhita, Sushruta Samhita ja Vagbhata Samhita.

Yleensä Länsimaissa ayurveda käsitetään harhaanjohtavasti pelkkänä ruokavalio-oppina tai luonnonlääketietona, mikä on tietenkin ymmärrettävä yksinkertaistus, mutta antaa aiheesta vääristyneen ja suppean kuvan. Ayurveda on kokonainen maailmankuva, kokonaisvaltainen elämän ja elämisen tieto, joka osana vielä laajempaa Veedistä tietoa pyrkii selittämään olemassaolomme merkityksen, ihmisen- ja elämän tarkoituksen. Ayurveda on käytännössä traditio, eli esoteerinen viisausperinne, joka voidaan kansantajuisesti kääntää vaikkapa elämäntaito-opiksi.

Darshana, näkökulma tai elämänfilosofia

Objektiivisella tasolla ayurveda on maailman pisimpään ja katkeamattomasti tuhansia vuosia harjoitettu tieteenomainen filosofia, lääketieto ja elämäntapa, jota kehitetään, harjoitetaan ja sovelletaan edelleen mm. Intialaisissa yliopistoissa, sekä moderneissa sairaaloissa, ja jonka tietyistä osa-alueista tehdään myös nykyään tieteellisiä tutkimuksia.

Subjektiivisella tasolla ayurvedassa on kyse tiettyjen periaatteiden omaksumisesta, ’näkemisestä’ tai näkökulmasta (Darshana), jonka syvällisyys, laajuus ja käytännöllisyys vaihtelevat johtuen yksilön henkilökohtaisesta tietoisuudesta ja elämänkokemuksesta. Ayurvedan periaatteisiin kuuluvat ennen kaikkea viiden elementin, kolmen ominaisuuden ja kahdenkymmenen ominaislaadun periaatteet. Näitä sovelletaan mm. ruokavalio-opissa sekä yrttilääkinnässä, hieronnoissa ja muissa ulkoisissa terapiamuodoissa. Osa näistä perusteorioista tullaan avaamaan myöhemmin adaptogeenit- sivustolla.

Ayus, elämä

Ayus on mielen, kehon, aistien ja sielun liitto. Elämä on energiaa ja vitaliteettiä ja se on ikuista.
- Charaka Sutra Sthana 1:42 (19)Ayurvedan tarkoitus on lievittää kipua ja kärsimystä, sekä auttaa ihmisen persoonaa eheytymään, auttaa häntä sopeutumaan maailmaan hänen omalle paikalleen, sekä löytämään hänen oma todellinen potentiaalinsa, hänen oma itsensä. Ayurvedan mukaan pranan eli elämänvoiman ylläpitäminen, edellyttää kehon, aistien, mielen ja sielun liittoa. Onnellinen, tasapainoinen ja merkityksellinen elämä koostuu tietystä tasapainosta neljän Purusharthan osa-alueilla, jotka käsittävät ihmiselämän perus elementit.

Puruṣartha (पुरुषार्थ) muodostuu kahdesta Sanskritin kielen sanasta Purusha (पुरुष) ja Artha (अर्थ). Purusha tarkoittaa “ihmistä”, “sielua”, “universaalia prinsiippiä ja universumin sielua”. Artha tarkoittaa “merkitystä” tai “intohimon kohdetta”, sekä “tarkoitusta”. Purusartha voidaan kääntää “ihmisen tarkoitukseksi”.

Neljä Purusharthaa ovat

 1. Artha: materiaalinen ja henkinen pääoma, pontentiaali

 2. Kama: tunteiden ja intohimojen tasapaino

 3. Dharma: yksilöllisen elämäntarkoituksen todeksi eläminen

 4. Moksha: henkinen vapaus

city.jpg

 

Toivotan sinut tervetulleeksi ayurvedan maailmaan!

Tutustu myös Kalevalan maailmaan!


Lähteet:

Tärkeimpänä lähdetietona artikkelissa on käytetty
Suomen Ayurveda Instituutin opintomateriaaleja.

 1. P. Govindaraj, S. Nizamuddin, A. Sharath, Genome-wide analysis correlates Ayurveda Prakriti, Scientific Reports volume 5, Article number: 15786 (2015)

 2. Vasant, D, Lad. Textbook of Ayurveda - Fundamental Principles, Volume 1, The Ayurvedic Press, 2002, First Edition

 3. Maailmanpuupodcast, Matti Rautaniemi ja Miska Käppi

  • A) Jakso 14: Onko prana energiaa?

  • B) Jakso 31: Veda – tiedon lähteillä

 4. Rasmussen LB, Mikkelsen K, Haugen M, Pripp AH, Førre ØT. Treatment of fibromyalgia at the Maharishi Ayurveda Health Centre in Norway. A six-month follow-up study. Clin Exp Rheumatol. 2009 Sep- Oct;27(5 Suppl 56):S46-50.

 5. Ayurvedic interventions for diabetes mellitus: a systematic review. Evid Rep Technol Assess 2001;41.

 6. Szapary PO, et al. Guggulipid for the treatment of hypercholesterolemia. A randomized controlled trial. JAMA 2003;290(6):765-772.

 7. Singh BB, Vinjamury SP, Der-Martirosian C, Kubik E, et al. Ayurvedic and collateral herbal treatments for hyperlipidemia: a systematic review of randomized controlled trials and quasi-experimental designs. Altern Ther Health Med. 2007 Jul-Aug;13(4):22-8.

 8. Kessler CS, Eisenmann C, Oberzaucher F, et al. Ayurvedic versus conventional dietary and lifestyle counseling for mothers with burnout-syndrome: A randomized controlled pilot study including a qualitative evaluation. Complement Ther Med. 2017 Oct;34:57-65.

 9. Prakash VB, Prakash S, Sharma R, Pal SK. Sustainable effect of Ayurvedic formulations in the treatment of nutritional anemia in adolescent students. J Altern Complement Med. 2010 Feb;16(2):205-11.

 10. Chawla YK, et al. Treatment of dyspepsia with Amalaki (Eblica officinalis Linn.) - an Ayurvedic drug.Indian J Med Res 1982;76(suppl):95-8.

 11. Antarkar DS, et al. A double-blind clinical trial of Arogya-wardhani - an Ayurvedic drug - in acute viral hepatitis. Indian J Med Res 1980;72:588-93.

 12. Paranjpe P, Kulkarni PH. Comparative efficacy of four Ayurvedic formulations in the treatment of acne vulgaris: a double-blind randomized placebo-controlled evaluation. J Ethnopharmacol1995;49:127-32.

 13. Lalla JK, Nandedkar SY, Paranjape MH, Talreja NB. Clinical trials of ayurvedic formulations in the treatment of acne vulgaris. J Ethnopharmacol. 2001 Nov;78(1):99-102.

 14. Paranjpe P, Patki P, Patwardhan B. Ayurvedic treatment of obesity: a randomized double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Ethnopharmacol 1990;29:1-11.

 15. Chopra A. Ayurvedic medicine and arthritis. Rheum Dis Clin N Amer 2000;26:133-43.

 16. Chopra A, et al. Randomized double blind trial of an ayurvedic plant derived formulation for treatment of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2000;27:1365-71.

 17. Amalraj A, Varma K, Jacob J, et al. A Novel Highly Bioavailable Curcumin Formulation Improves Symptoms and Diagnostic Indicators in Rheumatoid Arthritis Patients: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Two-Dose, Three-Arm, and Parallel-Group Study. J Med Food. 2017 Oct;20(10):1022-1030.

 18. Sharma AK, Basu I, Singh S. Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial. J Altern Complement Med. 2018 Mar;24(3):243-248.

 19. Ossi Viljakainen, Suomen Ayurveda Instituutti - Opetusmateriaali

 20. Chaudhary A, Singh N. Contribution of world health organization in the global acceptance of Ayurveda. J Ayurveda Integr Med. 2011;2(4):179-86.

 21. http://ayush.gov.in/

 22. Brinkhaus B, Falkenberg T, Haramati A, et al. World Congress Integrative Medicine & Health 2017: Part one: Berlin, Germany. 3-5 May 2017. BMC Complement Altern Med. 2017;17(Suppl 1):322. Published 2017 Jun 30.

 23. Patwardhan B. Bridging Ayurveda with evidence-based scientific approaches in medicine. EPMA J. 2014;5(1):19. Published 2014 Nov 1.

 24. Raija Tahvonen MTT Agrifood Research, Luomutuotteissa (viljat, kasvikset ja niistä valmistetut tuotteet) enemmän antioksidantteja, vähemmän kadmiumia ja harvemmin torjunta-ainejäämiä

Pakanalliset ja uuspakanalliset maailmankatsomukset eivät ole kirjauskontoja - dogmaattisia oppijärjestelmiä, eikä suomalaiseen perinteeseen ole olemassa oikea- ja vääräoppisuutta. Elontieto on tulkinta suomalaisesta folkloristiikasta, mytologiasta, uskonnosta, suomen kielestä, Suomen historiasta sekä intialaisesta lääketieteestä ja astrologiasta.